Taxatie woning in verhuurde staat Oog in Al.

Wij staan voor een grote mate van betrokkenheid en persoonlijke aanpak

Gratis waardebepaling Kennis maken

Taxatie woning in verhuurde staat in Oog in Al

‘Taxatie woning in verhuurde staat’ is een term die hoort bij de aankoop en financiering van een beleggingspand. Als je een pand koopt dat bestemd is voor de verhuur, gelden er met betrekking tot de financiering andere regels dan wanneer het gaat om een woning voor eigen gebruik. De financiering van de aankoop van een beleggingspand brengt voor een geldverstrekker een zeker risico met zich mee en de geldverstrekker wil daarom bepaalde zekerheden. Hij wil bijvoorbeeld weten wat de waarde is van de woning in Oog in Al als deze verhuurd is of gaat worden en daar heb je dus een taxatie woning in verhuurde staat Oog in Al voor nodig. Zo’n taxatie woning in verhuurde staat is anders dan de taxatie van een gewone woning en niet elke taxateur mag of kan deze taxatie uitvoeren. De taxateur van WD Makelaars is bevoegd en kan een taxatie woning in verhuurde staat in Oog in Al uit te voeren.

 

Waarde in verhuurde staat

Ook als het beleggingspand in Oog in Al leeg is als je het aankoopt, moet je voor de financiering een taxatie woning in verhuurde staat in Oog in Al laten uitvoeren. Je bent immers wel van plan het huis te gaan verhuren en dat heeft gevolgen voor de waarde van de woning. Bij deze waardebepaling zijn onder andere deze twee dingen van belang: de verwachte huuropbrengsten – het rendement – en het feit dat een huurder huurbescherming heeft, waardoor het beleggingspand een lagere waarde kan hebben dan een woning voor eigen gebruik. Omdat elke situatie anders is maar voor elke woning, vraagt de geldverstrekker een taxatie woning verhuurde staat in Oog in Al van een daartoe bevoegd taxateur als die van WD Makelaars.

 

Wat is er nog meer anders aan de taxatie woning in verhuurde staat Oog in Al

Naast de rendementsberekening en onderbouwing – waarbij onder meer ook het risico op toekomstige leegstand wordt meegenomen – plus een huurtoets die gebaseerd is op het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel en waarmee wordt bepaald of de woning in de vrije sector verhuurd kan worden of niet, worden er bij de taxatie woning in verhuurde staat Oog in Al zogenoemde referentiepanden opgenomen. Dit zijn vergelijkbare verhuurde woningen.

 

Waarom WD Makelaars voor een taxatie woning in verhuurde staat Oog in Al
  • Niet elke makelaar kan een taxatie woning verhuurde staat Oog in Al uitvoeren. De taxateur van WD Makelaars kan dit wel;
  • WD Makelaars rekent voor het taxeren marktconforme tarieven;
  • WD Makelaars taxeert ook huizen en appartementen voor eigen gebruik;
  • Het taxatierapport ontvang je – inclusief alle bijlagen – digitaal van ons.

 

Zoek je voor jouw nieuw aan te kopen woningbelegging een taxateur voor de taxatie woning in verhuurde staat, neem dan snel contact op met WD Makelaars.